Stowarzyszenia
Nabożeństwa

NIEDZIELA: 8.30, 10.00, 11.30, 17.30
kaplica w Iwnie: 12.15 w okresie zimowym, 16.00 w okresie letnim

DZIEŃ POWSZEDNI: 8.00, 17.30
W każdy piętek:
Msza Św. do Cudownego Wizerunku Pana Jezusa - godz. 9.00
13 dnia miesiąca, od maja do października:
Różaniec Fatimski - godz. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy piątek miesiąca 20.00 - 21.00

 

Na terenie Diecezji Bydgoskiej znajdują się miejsca cieszące się szczególną czcią wiernych miejsca, gdzie wdzięczność wiernych za otrzymane łaski znalazła swoje ślady w postaci wotów. Do takich miejsc należy malowniczo położona kcyńska świątynia p.w. Wniebowzięcia NMP. Znajduje się tu pochodzący z XV cudowny wizerunek Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Łaskami słynący Krzyż przez od wieków cieszy się głęboką czcią mieszkańców Kcyni, jak i przybywających pielgrzymów. Ze względu na ten kult przy klasztorze powstała Kalwaria, którą wraz z klasztorem odbudowali karmelici po pożarze, jaki strawił miasto 1775 r. Kalwaria, zbudowana w kształcie litery „L”, przylega do świątyni tworząc wirydarz.FOT: Fragment polichromiiFOT: Pan Solida Lim wraz ze studentami UMK podczas prac przy I stacji – lipiec 2006FOT: Student UMK – renowacja kopuły na kalwarii – lipiec 2005FOT: Pan Solida Lim podczas prac przy II stacji – lipiec 2005


Polichromia została wykonana w stylu klasycystycznym na początku XIX w. Jej autorem jest prawdopodobnie Antoni Smuglewicz. Stacje drogi krzyżowej, naruszone przez czas i wilgoć, były kilkakrotnie przemalowywane.FOT: Pan Solida Lim podczas prac przy I stacji – lipiec 2006


Od kilku lat, z inicjatywy obecnego Proboszcza, Księdza Kanonika Michała Kosteckiego prowadzone są prace konserwatorskie. Przywracany jest pierwotny wygląd poszczególnych stacji. Wykonawcą dzieła jest Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowej UMK w Toruniu, pod kierunkiem mgr Solidy Lim. W roku 2002 odrestaurowana została stacja V, potem kolejno IV, III i II.FOT:
I stacja przed odnowieniem


W 2006 roku renowacji i konserwacji poddana była pierwsza stacja wraz ze sklepieniem oraz stojący obok niej ołtarz. Praca była wyjątkowo trudna, ponieważ zniszczone mocno malowidło – jak się okazało w czasie renowacji – skrywało pewne tajemnice. Okazało się, że były tam niegdyś wybite drzwi, które później zamurowano i pokryto innym malowidłem. W sumie odkryto trzy obrazy naniesione na siebie. Wszystkie przedstawiały skazanie Pana Jezusa na śmierć, ale każde w inny nieco sposób. Obecnie, po zakończeniu renowacji, uważny obserwator może dostrzec ślady poszczególnych obrazów po mistrzowsku połączone w jedno dzieło.FOT: Solida Lim prezentuje swoja prace konserwatorowi zabytków – sierpień 2006


W lipcu 2007 roku rozpoczął się kolejny etap prac renowacyjnych. Postanowiono odkryć tajemnicę przedsionka i odrestaurować kopułę wieńczącą narożnik przy pierwszej i drugiej stacji.FOT: Od lewej Solida Lim – główny wykonawca prac, Lucyna Lipkowska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Ks. Proboszcz – Kanonik Michał Kostecki


W okresie powojennym, kiedy proboszczem parafii był ksiądz Klemens Wnuk, ówczesne władze państwowe nakazały wykuć wyjście ewakuacyjne. Na miejsce prac nieszczęśliwie wybrano ścianę znajdującą się przed pierwszą stacją drogi krzyżowej, na której znajdowało się malowidło pędzla Antoniego Smuglewicza, przedstawiające Ostatnią Wieczerzę. Malowidło w znacznym stopniu uległo zniszczeniu.FOT: Studentki UMK odkrywają malowidło „Ostatnia Wieczerza” Antoniego Smuglewicza


Pozostałości pokryto białą farbą.Kiedy w 2002 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie, Pan Solida Lim, który wraz ze studentami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi prace, zwrócił uwagę na jednolicie pomalowaną ścianę. Wówczas zdjęto w kilku miejscach wierzchnią warstwę i odkryto zniszczone malowidło. W tym roku zostanie ono odkryte i w miarę możliwości zrekonstruowane. Niestety nie uda się odtworzyć całego dzieła, ponieważ nie zachowały się fotografie przedstawiające oryginał. Poza tym wykute w ścianie wejście obecnie służy wiernym przychodzącym na nabożeństwa. Wykonawcą od samego początku jest ta sama Pracownia Konserwatorska „LIM”. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim pana Profesora Dariusza Markowskiego z UMK, który wraz z panią Lucyną Lipkowską z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odwiedził nas na początku lipca 2007 roku.FOT: Od lewej profesor Dariusz Markowski UMK (nadzór konserwatorski), Solida Lim - główny wykonawca prac, Lucyna Lipkowska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków


Ustalono zakres prac i szczegóły dotyczące wykonania kolejnego etapu renowacji cennego zabytku. Prace na Kalwarii nie byłyby możliwe, gdyby nie środki finansowe, które pochodzą głównie z ofiar wiernych. Każdego z dobroczyńców naszej Kalwarii otaczamy modlitwą przed Cudownym Wizerunkiem Pana Jezusa. Wszystkich, którzy pragną odwiedzić Sanktuarium Krzyża Świętego, serdecznie zapraszamy. Dzieło renowacji Kalwarii polecamy modlitwie.

 
stat4u
{popin}