Stowarzyszenia
Nabożeństwa

NIEDZIELA: 8.30, 10.00, 11.30, 17.30
kaplica w Iwnie: 12.15 w okresie zimowym, 16.00 w okresie letnim

DZIEŃ POWSZEDNI: 8.00, 17.30
W każdy piętek:
Msza Św. do Cudownego Wizerunku Pana Jezusa - godz. 9.00
13 dnia miesiąca, od maja do października:
Różaniec Fatimski - godz. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy piątek miesiąca 20.00 - 21.00

Tobie Boże zaufałem…

W życiu każdej wspólnoty parafialnej bywają takie dni, które na długo zapisują się w pamięci. Niewątpliwie do takich należy zaliczyć dzień 10 czerwca 2017 roku. O godzinie 16.00 licznie zgromadziliśmy się w naszej świątyni, by uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej, która stanowiła szczególne dziękczynienie. Dziękowaliśmy Panu Bogu za zakończenie dzieła renowacji naszej kcyńskiej kalwarii. Za tak wielu ludzi, którzy przez te długie lata, modlitwą i ofiarą wspierali to dzieło. Mszy świętej przewodniczył nasz Proboszcz Ks. Kanonik Michał Kostecki, który tego dnia przeżywał 45 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Rocznica ta spotęgowała naszą radość i dziękczynienie. Dostojnemu Jubilatowi towarzyszyła nasza modlitwa, a także serdeczne życzenia. Po zakończonej Eucharystii przedstawiciele władz miasta z Panem Burmistrzem, a także wspólnot działających przy naszej parafii, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, zespołu Pałuki, osobiście składali życzenia Ks. Proboszczowi, wyrażając przy tej okazji wdzięczność za Jego posługę. Bukietom kwiatów nie było końca… Świętowanie zakończyliśmy wspólnym biesiadowaniem na podwórzu plebanii. Raczyliśmy się pysznymi słodkościami, dobrą kawą (herbatą), a także pięknymi rytmami muzyki. Aż trudno było wysiedzieć, więc wielu dało się ponieść muzyce i oddało się wspólnej, tanecznej zabawie.

Panu Bogu wielkie dziękczynienie za dzieła, których jesteśmy świadkami w naszej wspólnocie parafialnej. Za ten szczególny dzień i wyjątkowe świętowanie.

Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy tak ochoczo włączyli się w przygotowanie całej uroczystości.


Z woli ks. Biskupa Jana Tyrawy z dniem 15 sierpnia 2013 r. proboszcz naszej parafii ks. kanonik Michał Kostecki został mianowany na Dziekana Dekanatu Kcynia. Wcześniej tę funkcję sprawował ks. kanonik Leonard Kowalczyk z Parafii pw. św. Wawrzyńca w pobliskiej Gołańczy, jednak przeszedł on na emeryturę.

Więcej…

 

 

W dniu 4 grudnia 2013 r. miało miejsce ślubowanie ministrantów. Do aktu ślubowania przystąpiło 9 chłopców: Patryk Pawlak, Witold Ujazdowski, Bartosz Matuszak, Jakub Stegienta, Piotr i Jakub Krzeszewscy, Jakub Tobys, Kacper Zieliński, Ksawery Górecki i Adrian Tobys.

Więcej…

 

 

W dniu 9 listopada 2013 r. odbył się Diecezjalny Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza w Halowej Piłce Nożnej, w którym udział wzięli ministranci służący w naszym kościele. Młodzi sportowcy startowali w kategorii wiekowej szkoły podstawowej.

Więcej…

 

 

W sobotę 15 czerwca 2013 r. już tradycyjnie podczas IX Festynu Parafii pw. WNMP wspólnota parafialna bawiła się razem w słusznym celu tzn. finansowaniu renowacji zabytkowej kalwarii przy sanktuarium.

Więcej…

 


W dniu 15 maja w naszej parafii miały miejsce dwie niezwykle ważne uroczystości. Jedną z nich było przyjęcie przez uczniów klas trzecich gimnazjum sakramentu bierzmowania, którego dokonał ks. biskup Jan Tyrawa. Podczas bierzmowania zaapelował do młodzieży o dojrzałość religijną i nawiązał do obchodzonych również w tym dniu 400 lat sprowadzenia Karmelitów do Kcyni. Zakon został sprowadzony do miasta w 1612 r. i zarządzał „kcyńskim karmelem” na ponad dwa wieki. Ku upamiętnieniu tej okazji dr Alojzy Szudrowicz, autor książki „Karmelici w Kcyni (1612-1835). Rola zakonu w życiu miasta i okolicy” wygłosił okolicznościową prelekcję dotyczącą fundacji konwentu, zasad życia zakonników oraz rolę jaką odegrali w krzewieniu kultu Cudownego Pana Jezusa Kcyńskiego.Po uroczystej mszy świętej na kalwarii dokonano otwarcia dotyczącej kcyńskiego zakonu oo. Karmelitów. Otwarcia wystawy dokonał m.in. Biskup Jan Tyrawa, Dziekana Dekanatu Kcyńskiego ks. Leonarda Kowalczyka, kustosz kcyńskiego Sanktuarium ks. kan. Michała Kosteckiego, władze miejskie: Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling, zastępca burmistrza Daniel Olszak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Repczyńska oraz dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni Benedykt Wiśniewski.


Wystawa w postaci 30 pozycji prezentowała kopie dokumentów dotyczących: fundacji klasztoru, uposażenia, warunków bytowych, organizacji wewnętrznej konwentu, życia religijnego, kształcenia, duszpasterstwa, kultu Cudownego Pana Jezusa Kcyńskiego, trudności stawianych przez zaborcę. kcyńskiego zakonu. Oprowadzenia i omówienia wystawy dokonał sam autor dr Alojzy Szudrowicz, który z własnych środków wydał folder z autorskim tekstem dotyczącym tematu wystawy. Wystawa była czynna w każdą niedzielę do końca sierpnia.


Towarzyszy jej okolicznościowa broszura. „Prezentowana na Kalwarii wystawa w 400-lecie sprowadzenia do Kcyni zakonu oo. Karmelitów daje możliwość zbliżenia się do czasu ich pobytu w tych murach. Miejsce to też pozwoli doświadczyć duchowości Karmelu kcyńskiego, opartego na wzorze Jezusa Chrystusa...” – czytamy we wstępie okolicznościowego informatora.


Obchody 400 rocznicy sprowadzenia zakonu do Kcyni zostały wpisane do kalendarza 750-lecia nadania praw miejskich Kcyni.


Pan Szudrowicz jest także autorem i wydawcą okolicznościowego folderu, który został wydany z tej okazji.Tekst: Adam Zubrzycki


 
Więcej artykułów…
stat4u
{popin}